การ์ตูนเจ้าแกละแสนฉลาด ภาค2 - แบบอย่างสุดยอดเด็กไทย
 

2 สังเกต 3 ปฏิบัติ --> จะนำไปสู่ยอดมนุษย์

สังเกตที่ 1. ธรรมชาติมีกฎความฉลาด ธรรมชาติจึงมีระบบโดยสร้างมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ให้มีซีกซ้ายสามาตรกับซีกขวา มองดูแล้วเป็นระบบ มนุษย์ที่เก่งฉลาดนั้น มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ หรือมีกฎความฉลาดอยู่ในความคิดเช่นกัน
 สังเกตที่ 2. ธรรมชาติตั้งใจมอบความฉลาดให้กับมนุษย์โดยการฝึกหัดเท่านั้นซึ่ง พัฒนาได้  เช่น เด็กทารกแรกเกิด จะไม่มีความฉลาดอะไรเลย ต้องเกิดจากการฝึกหัดก่อน ต่างจากสัตว์ต่างๆ ที่ธรรมชาติมอบมาให้ตั้งแต่เกิด แต่เป็นความฉลาดที่คงที่
ซี่งพ่อแม่ จะเป็นผู้ที่เริ่มต้นให้ ทุกคนมุ่งหวังที่จะสร้างเด็กให้มีความฉลาด และคุณภาพทางสังคม ต้องมี 3 ข้อปฏิบัติ คือ

  1. ฝึกให้รู้จักคำว่า “ให้” (จะมองได้ไกล) เช่น ให้ความเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจฯ การให้จะส่งผลทำให้ผู้ให้ฉลาดขึ้น เพราะจะมองการณ์ไกล มองลึก คิดละเอียด คิดได้หลายชั้น สุดท้ายจะสุขเขาสุขเรา
  2. ขยันศึกษา (เรียนรู้อดีตและปัจจุบันจากธรรมชาติ และการบันทึก) หนังสือต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึก
  3. ขยันฝึกกระบวนการคิด (เตรียมพร้อมสู้ปัญหาในอนาคต) กระบวนการคิดที่ดี คือการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ เราควรมาช่วยกันสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดที่ดี

การฝึกกระบวนการคิดที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้
เชาวน์ปัญญา สมาธิ และความอดทน
สัจธรรมนี้ เด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องบอก จากของเล่นที่นี่

กระบวนการคิดที่ดีนั้นสอนยาก บังคับกันไม่ได้ ให้รางวัลกันไม่ได้ ให้ทำตามก็ไม่ได้ แต่ยั่วยุได้...ที่นี่เริ่มต้นให้