การ์ตูนสอนบวกเลขสำหรับเด็กวัย 3-9 ปี แบบเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ
เรื่อง "เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1"

     
 
     
     
     
     
 
     
     
           
   

การ์ตูนสอนบวกเลข "เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 : การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ" เหมาะสำหรับสอนเด็กวัย 3 ขวบ ถึง 9 ขวบ โดยใช้หลักการเลขฐาน 5 คือนิ้วมือนั้นเอง : การบวกเลขเป็นพื้นฐานด่านแรกของประตูคณิตศาสตร์ แต่การสอนในปัจจุบันยังทำให้เด็ก และผู้ใหญ่สับสนอยู่ "การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ" เป็นกุญแจดอกแรกที่ไขเข้าไปสู่วิชาคณิตศาสตร์ น่าจะช่วยให้เด็กเข้าใจความฉลาดของคณิตศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้น ข้าพเจ้าหวังว่าการ์ตูนชุดเจ้าแกละแสนฉลาดจะทำให้เด็กๆ ตัวน้อยๆ เข้าใจว่าคณิตศาสตร์นั้น น่าเรียน น่าสนุก เด็กๆต้องดึงความฉลาดของตนออกมาใช้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งฉลาดเลียนแบบ และเรียนรู้ควบคู่กันไป โดย อ.ธัญ เสรีรมย์

ประโยชน์ของ"การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ"
1) เป็นประตูด่านแรกที่ก้าวเดินไปหาสิ่งวิเศษจากวิชาคณิตศาสตร์ จึงไม่ควรด่วนล้มความตั้งใจเสียก่อน
2) เป็นการสอนบวกเลขแบบธรรมชาติ จึงเข้าใจง่าย และบวกเลขได้รวดเร็ว
3) รู้จักเลขฐาน 5 โดยธรรมชาติ การใช้เลขฐาน 5 ช่วยนับจะทำให้การนับจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และบวกจำนวนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลทำให้การบวกเลขฐาน 10 คือหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพันฯ นั้นง่ายมาก
4) ฝึกให้เด็กเริ่มรู้จักความฉลาด คือกฎการจัดกลุ่ม แยกแยะการมองสิ่งของที่ซับซ้อนได้ ในที่นี้คือความแตกต่างของหน้ามือกับหลังมือ จากสิ่งนี้เองสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้
5) ให้เด็กฉลาดรู้จัก กฎการถ่ายทอด รู้ว่านิ้วมือนั้นเป็นตัวช่วย หรือตัวแทนของจำนวนสิ่งของต่างๆ ที่ใกล้ตัวที่สุด (เป็นรูปธรรม) เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงซึ่งเป็นนามธรรมมากขึ้น จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
6) ถามปุ๊บตอบปั๊บ เป็นการกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว การตื่นตัวของประสาทจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการคิด การจำที่ดีเยี่ยม
7) การบวกเลขไวนั้น ส่งผลทำให้ผู้เรียนในระดับสูงติดตามเนื้อเรื่องที่ครูบรรยายได้ทัน ไม่ต้องพะวงมัวนับนิ้วให้ล่าช้า
8) การบวกเลขไวนั้น ก็ทำให้การลบเลขไวเช่นกัน โดยใช้ความฉลาดคือ กฎการอินเวอร์ส เช่น 15 - 9 = Y หรืออินเวอร์สเป็น 9 + Y = 15 ตอบ Y คือ 6
         
               
   

การบวกเลขด้วยวิธีต่างๆกับโจทย์ 7 + 8 = ?

         
    1.การบวกเลขด้วยวิธีทั่วไป : เอา 7 ไว้ในใจ แล้วบวกโดยนับนิ้วต่ออีก 8 ตอบ 15        
   

+

                 
    ข้อสังเกต : จะเห็นว่าเป็นการบวกเลขโดยใช้ 1 นามธรรม (7 อยู่ในใจ) กับ 1 รูปธรรม (8 นิ้วมือ)          
               
    2.การบวกเลขด้วยวิธีการใช้ลูกคิด (จินตคณิต) : ขั้นที่1 ตั้ง7 ขั้นที่2 บวก8โดย +5 ก่อน แล้วตามด้วย +3 ตอบ 15          
   

+

+

                 
    ข้อสังเกต : จะเห็นว่าเป็นการบวกเลขโดยใช้ 1 รูปธรรม (ตั้ง 7 ก่อน) กับ 1 นามธรรม (บวก 8 ต้องแยกออกเป็น 5 กับ 3ในขั้นตอนการบวก)          
               
    3.การบวกเลขแบบเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ : บวกนิ้วปลอมหลังมือก่อนจะได้10แล้วบวกนิ้วอีก5นิ้ว ตอบ 15          
 

+

                     
    ข้อสังเกต : จะเห็นว่าเป็นการบวกเลขโดยใช้ 2 รูปธรรมคือ นิ้วมือทั้งสองข้าง      
                               
  #น้องๆ สามารถฝึกฝีมือต่อได้ในหนังสือคณิตศาสตร์ยุค3003 เล่ม 1 และการบวกเลขปุ๊บปั๊บ# --->>>ติดต่อสั่งซื้อ      
    คณิตศาสตร์ยุค3003 เล่ม1 + บวกเลขปุ๊บปั๊บ                  
www.tanmath.com
    อ่านบทความอื่นๆ