"ของเล่นเด็ก สำหรับฝึกพัฒนาการ + กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ"
การฝึกกระบวนการคิดที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ เชาวน์ปัญญา สมาธิ และความอดทน

 
เจ้าแกละแสนฉลาดภาค1
 
เจ้าแกละแสนฉลาดภาค2
 
www.tanmath.com
 
promotion
 
 

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์ ของเล่นเด็ก

ผลิตภัณฑ์ หนังสือเชาวน์ปัญญา&คณิตศาสตร์

เราเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายของเล่นเด็กเพื่อการพัฒนา เชาวน์ปัญญา และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเด็กไทย ซึ่งเป็นของเล่นเด็กเสริมทักษะ คิดค้นและ ประดิษฐ์โดย อาจารย์ธัญ เสรีรมย์ ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์จากสำนักนายกรัฐมนตรี และสภาวิจัย แห่งชาติอันได้แก่

1. รางวัลของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กไทย จาก สยช. สำนัก
นายกรัฐมนตรี ประจำปี 2538
2. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ประจำปี 2542

      ของเล่นเด็กชุดนี้ยังเป็นของเล่นเพื่อการศึกษาและเป็น
เครื่องมือจำแนกไอคิวของเด็กได้โดยผู้ปกครองสามารถ
สังเกตจากการเล่นของเด็กว่าเด็กมีความสามารถมากน้อย
เพียงใดซึ่งจะเชื่อมโยงจากความง่ายยากของระดับเกมส์

นอกจากนี้ อ.ธัญ เสรรีรมย์ ยังได้แต่งและผลิตวีดีโอการ์ตูนขึ้นมา 2 เรื่องเพื่อประโยชน์สำหรับเด็กไทยทุกคน รับชมได้ที่ YouTube Channel : http://www.youtube.com/c/WisawakornNoi ได้แก่

1. วีดีโอเรื่อง “เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค1 - การ์ตูนสอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ (Official Video)" (URL ของวีดีโอ :https://youtu.be/k2_BjMu1pKQ ) เพื่อใช้สอนบวกเลข จะช่วยทำให้เด็กเข้าใจหลักการบวกเลขได้ง่าย

2. วีดีโอเรื่อง “เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค2 - แบบอย่างสุดยอดเด็กไทย (Official Video)” (URL ของวีดีโอ : https://youtu.be/RHOzk3n_UPI ) เพื่อใช้สอนในด้านจริยธรรม จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้เด็กรู้จักการให้ เช่นการให้อภัย การให้ความรู้แก่เพื่อน เป็นต้น

ซึ่งวิดีโอการ์ตูนทั้งสองเรื่องนี้ อ.ธัญ เสรีรมย์ มุ่งหวังให้เด็กได้ฝึกการบวกเลขให้เก่ง นอกจากเก่งและฉลาดแล้วยังต้องเป็นคนดีของสังคมด้วย

 

ของเล่นเด็ก สำหรับฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
กระบวนการคิดที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้ เชาวน์ปัญญา สมาธิ และความอดทน ซึ่งเด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเอง จากการเล่น ของเล่นเด็กชุดวิศวกรน้อยโดยที่ผู้ปกครอง
ไม่ต้องบอก เมื่อเด็กมีกระบวนการคิดที่ดีแล้วก็ง่ายที่จะแก้
ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้สำเร็จได้ เด็กจะเรียน
เก่ง เป็นคนดีของสังคมใจกว้าง เพราะเมื่อใจ กว้างก็จะคิด
ได้ไกลคิดได้หลายชั้นคิดเป็นระบบซึ่งจะต้องฝึกตั้งแต่เล็ก ตรงกันข้ามถ้าเด็กคนใดไม่ได้ฝึกกระบวนการคิดที่ดี ตั้งแต่ เล็ก เด็กก็จะคิดไม่เป็นระบบ คิดสะเปะสะปะ คิดแค่
ชั้นเดียว คิดหลายชั้นไม่ออก คิดใกล้ตัว แล้วจะใจแคบ ขาดความเห็นใจ ปัญญาจึงอับ ขาดเหตุผลเหลือไว้เพียง
แค่ความรู้สึก ทำอะไรก็ไม่สมดั่งใจ จึงเกิดอารมย์โมโหง่าย โกรธ เกลียด กลัว อิจฉาและในที่สุดก็ใช้กำลัง มากกว่า
ใช้สมอง

การเตรียมความพร้อมให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ ไม่อาจทำ ได้ใน
ช่วงระยะเวลาสั้นๆ และไม่อาจทำได้เมื่อเด็กเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว การเจริญเติบโต ของเด็กนอกจากจะต้องได้
รับโภชนาการที่ดีแล้ว "ของเล่นเด็ก"ก็เป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของเด็ก และเยาวชน ในช่วง อายุต่างๆ กันการเลือก ของเล่น ให้กับเด็ก จึงควร
ใช้ความละเอียดรอบครอบโดยต้องสามารถให้ประโยชน์
ทั้งด้านการส่งเสริมสติปัญญา เพื่อให้เกิดความคิดสร้าง
สรรค์ รวมทั้งสามารถให้ความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน

ที่นี่ช่วยท่านได้ด้วย "ของเล่นเด็ก เพื่อการ
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ"
ของเล่นเกมส์ตัวต่อวิศวกรน้อย จะเป็นต้นแบบให้ โดยเริ่ม
จากง่ายไปหายากและสามารถพัฒนาสมองได้เป็นรูปธรรม

หนังสือฝึกเชาวน์ปัญญา และคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย การสอนเชาวน์ปัญญาด้วยภาพ และคณิตศาสตร์สำเร็จรูปสำหรับบุตรหลานของท่าน สำหรับวัย 3 - 10 ปี

แต่การสอนเชาวน์ปัญญาด้วยภาพสามารถฝึกความซับซ้อน ได้เพียง 4 ชั้นเท่านั้น ดังนั้นขั้นต่อไปจึงต้องใช้คณิตศาสตร์
ในการเรียนรู้เชาวน์ปัญญาซึ่งจะได้ความซับซ้อนมากกว่า
หลายสิบชั้น

 

           
         
 

ผลิตภัณฑ์ ของเล่นเด็ก

 
 
วิศวกรน้อย ชุดเล็ก
 
วิศวกรน้อย ชุดใหญ
     
  วิศวกรน้อย ชุดเล็ก : ของเล่นเด็ก สำหรับวัย 2-5 ปี เป็นส่วนหนึ่งของชุดใหญ่ มี 5 ขั้นพัฒนา หรือเกมแม่สอนลูกวัย 2-5 ปี ถ้าแม่สอนลูกให้เล่นเกมเกินขั้นอายุได้ ย่อมเก่งทั้งแม่และลูก  
วิศวกรน้อย ชุดใหญ่ : ของเล่นเด็ก และผู้ใหญ่ สำหรับวัย 2 - 80 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา และกระบวนการคิดปลูกฝังความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฝึกความอดทน ให้ความสนุก และช่วยบริหารสมองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
  วิศวกรน้อยภาค2 ตอนที่1 : ของเล่นเด็ก และผู้ใหญ่ สำหรับวัย 10 - 70 ปี เป็นของเล่นระบบ 4 มิติ คือ กว้าง ยาว สูง และเอียง ทั้ง4มิติเป็นรูปธรรมจับต้องได้ (สินค้าออกใหม่)  
 
ราคาพิเศษ 200 บาท (จากปกติ 250 บาท)
 
ราคาพิเศษ 400 บาท (จากปกติ 500 บาท) *สินค้าขายดี*
 
ราคาพิเศษ 250 บาท (จากปกติ 350 บาท)
 
             
 
จราจรอัจฉริยะ
 
Snake Ball
     
  จราจรอัจฉริยะ : ของเล่นเด็ก และผู้ใหญ่
สำหรับวัย 4 - 60 ปี เพื่อให้เกิดการวางแผ่นในการแก้ไข ปัญหา ฝึกการมองการณ์ไกล ซึ่งเป็นกลยุทธความฉลาดที่ ต้องฝึกให้เป็นนิสัย และช่วยบริหารสมองเพื่อป้องกันโรค อัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
Snake Ball : ของเล่นเด็ก และผู้ใหญ่ สำหรับวัย 5 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดการฝึกการเลียนแบบ ฝึกการสังเกต และประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการคิดที่เป็นระบบ วิศวกรน้อย ชุด Upgrade เป็นชุดใหญ่ : สำหรับท่านที่มี วิศวกรน้อยชุดเล็กอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มความสนุกต่ออีก 6 ด่าน คือ ด่านที่ 2 - 7 เพื่อความคุ้มค่าในราคาพิเศษ หาซื้อได้ที่นี้ที่เดียวเท่านั้น  
 
ราคาพิเศษ 300 บาท (จากปกติ 400 บาท) *สินค้าขายดีมาก*
 
ราคาพิเศษ 200 บาท (จากปกติ 250 บาท)
 
ราคาพิเศษ 200 บาท (จากปกติ 300 บาท)
 
             
   
 

ผลิตภัณฑ์ หนังสือเชาวน์ปัญญา&คณิตศาสตร์

 
 
หนังสือคณิตศาสคร์ยุค 3003 เล่ม 1
 
หนังสือคณิตศาสคร์ยุค 3003 เล่ม 2
 
หนังสือฝึกบวกเลขปุ๊บปั๊บ
 
 
หนังสือคณิตศาสคร์ยุค 3003 เล่ม 1 :
สำหรับวัย 3 - 6 ปี เป็นการประสานตัวเลขอย่างฉลาด
คณิตศาสตร์พันธุ์ใหม่ (เล่นเพื่อให้รู้) พร้อมอุปกรณ์
การบวกลบอย่างง่าย
  หนังสือคณิตศาสคร์ยุค 3003 เล่ม 2 : สำหรับวัย 6 - 10 ปี เป็นคณิตศาสตร์สำเร็จรูป (จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้สอนที่เก่ง) คณิตศาสตร์พันธุ์ใหม่ (เรียนให้สนุก) ฝึกการบวกลบคูณหาร   หนังสือฝึกบวกเลขปุ๊บปั๊บ : สำหรับวัย 3 - 9 ปี เป็นการบวกลบเลขหลักเดียว ที่รวดเร็วอย่างฉลาด (โดยมอง 10 นิ้ว ให้เป็น 20 นิ้ว ทุกอย่างจึงง่ายไปหมด เพราะเป็นรูปธรรม)  
 
ราคาพิเศษ 400 บาท (จากปกติ 500 บาท)
 
ราคาพิเศษ 150 บาท (จากปกติ 200 บาท)
 
ราคาพิเศษ 30 บาท (จากปกติ 50 บาท)
 
 
ข้ออภัย สินค้ารายการนี้หมด
         
 
หนังสือแววฉลาดเล่ม 1
 
หนังสือแววฉลาดเล่ม 2
     
  หนังสือแววฉลาดเล่ม 1 : สำหรับวัย 5 ปี
ขึ้นไป เป็นการมองภาพอย่างฉลาด (แนะนำวิธีเพิ่มความ
ฉลาด และมีข้อทดสอบเชาวน์ปัญญา) แม่เสือสอนลูกเสือ
ให้ฉลาดได้ โดยไม่ต้องพูด มนุษย์เราฉลาดกว่าเสือหลาย
เท่า การสอนเด็กจึงไม่จำเป็นต้องพูดมากให้เด็กรำคาญ แต่แนะนำความฉลาดให้เด็กได้
  หนังสือแววฉลาดเล่ม 2 : สำหรับวัย 6 ปี ขึ้นไป
มีข้อทดสอบเชาวน์ปัญญาที่ซับซ้อนมากขึ้น
     
 
ราคาพิเศษ 60 บาท (จากปกติ 100 บาท)
 
ราคาพิเศษ 80 บาท (จากปกติ 150 บาท)
     
 
ข้ออภัย สินค้ารายการนี้หมด
         
   
             
 

เก็บตกบรรยากาศภายในงานสัปดาห์หนังสือ

 
  ขอขอบคุณผู้อุปการคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเยี่ยมชม ทดลองสัมผัส และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วิศวกรน้อยของเรา ที่บูธวิศวกรน้อย ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
 
Bookfair
 
   
   
   
   

        

"กฏธรรมชาติคือกฏความฉลาด"